Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 24/8/2022, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại Hà Nội. Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội, gồm TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; Ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi chính phủ (Bộ Nội Vụ), cùng các đại diện lãnh đạo các hội chuyên ngành trực thuộc Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo đó, Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá công tác Hội nhiệm kỳ 2016 – 2022, nêu phương hướng mục tiêu cho nhiệm kỳ 2022-2027, bầu ban chấp hành; ban kiểm tra nhiệm kỳ 2022 – 2027 và báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 – 2022, bên cạnh những kết quả công tác đã đạt được, Ths. Võ Thanh Tùng, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hội Tin học Xây dựng nhiệm kỳ 2016 – 2022, cũng nêu những mặt còn tồn tại, như: việc tham gia ý kiến xây dựng các văn bản pháp quy hiệu quả còn hạn chế. Về thông tin, đào tạo chưa có điều kiện tự đào tạo và đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ để cạnh tranh và hội nhập…

Ths. Võ Thanh Tùng, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hội Tin học Xây dựng nhiệm kỳ 2016 – 2022, phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Hội Tin học Xây dựng cũng đã trình bày phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo dựa trên quan điểm là tiếp tục đổi mới về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Hội không ngừng phát triển và một mặt kiên trì với quan điểm là một Hội khoa học kỹ thuật nghề nghiệp, lấy sự không ngừng nâng cao năng lực, kinh nghiệm và học hỏi giữa các hội viên làm mục đích.

Hội sẽ tăng cường sự hợp tác trong và ngoài nước, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức uy tín trong nghề nghiệp.

Đại hội nghiệm kỳ 2022 – 2027 mong muốn tất cả các hội viên đoàn kết, cống hiến, phát huy truyền thống tốt đẹp, quyết tâm xây dựng Hội Tin học Xây dựng Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng là một tổ chức đại diện cho các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin ngành xây dựng, tham gia tích cực vào tiến trình Chuyển đổi số của Quốc gia và ngành đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Xây dựng Việt Nam.

TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, đã thay mặt các lãnh đạo của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam và các hội chuyên ngành và thành viên của Tổng Hội, gửi lời chúc sức khoẻ và thành công tới toàn Đại hội. Chúc Hội Tin học Xây dựng Việt Nam trở thành Hội vững mạnh của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đánh giá: “Qua báo cáo tổng kết, hoạt động của Hội tương đối đều tay và rất nhiều khởi sắc. Trong 5 năm qua tổ chức được giữ vững và thành lập phát triển thêm được tổ chức mới. Tôi đặc biệt ấn tượng khi Hội Tin học Xây dựng Việt Nam đã đi sâu vào hoạt động chuyên ngành liên quan tới những vấn đề mà Bộ Xây dựng và ngành xây dựng đang triển khai rất mạnh mẽ”.

Đại diện cho Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, TS. Đặng Việt Dũng cũng giao nhiệm vụ cho Hội Tin học Xây dựng Việt Nam trong nhiệm kỳ mới: “Điều đầu tiên là chuyển từ bị động sang chủ động, hai là khẩn trương xây dựng đội ngũ chuyên gia chuyên ngành để khi cần đến đâu thì chúng ta cung cấp được chuyên gia tới đó. Ba là về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, theo báo cáo các nghiên cứu khoa học còn khiêm tốn, do đó cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho thực tiễn. Kiện toàn tổ chức và sau Đại hội có ngay chương trình hành động, phân công công việc cụ thể và đặc biệt có chương trình hoạt động toàn khoá”, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam nói.

Sau các báo cáo và phát biểu, thảo luận, Đại hội đã bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2022 – 2027, thông qua điều lệ sửa đổi và thông qua nghị quyết đại hội.

Ban Chấp hành Hội Tin học Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội Tin học Xây dựng là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tin hoạc xây dựng, tự nguyện thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác cùng nhau hoạt động có hiệu quả nhằm nghiên cứu, phổ biến ứng dụng tin học trong xây dựng góp phần phát triển ngành xây dựng và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *