Ban chấp hành

STT Họ và Tên Học hàm/ học vị (Nếu có) Đơn vị công tác
1 Nguyễn Đức Anh Cử nhân Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hà Nội
2 Nguyễn Thế Anh Ths Viện Kinh tế Xây dựng – Giám đốc Trung tâm TT
3 Tạ Ngọc Bình TS Viện Kinh tế Xây dựng – PTP Phòng KTĐTXD
4 Trần Anh Bình PGS.TS Trường Đại học Xây dựng – Trưởng khoa CNTT
5 Nguyễn Xuân Bình Cử nhân Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hà Nội
6 Đinh Nho Cảng Ths Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quốc tế An Phúc – Giám đốc
7 Vũ Thành Công Công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp ES – Giám đốc
8 Tạ Mạnh Dũng Cử nhân Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hà Nội – Giám đốc
9 Phạm Quốc Đạt Công ty CP Tư vấn đầu tư và Chuyển giao Công nghệ Tự động hoá – Giám đốc
10 Phạm Phú Đức Ths Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Đà Nẵng
11 Trần Hữu Hải Ths Viện Công nghệ Ứng dụng Spectrum – Viện trưởng
12 Đinh Tấn Hải Khoa Quản lý dự án, ĐH Kiến trúc Hà nội
13 Từ Kim Hải Ths Cộng Đồng BIM Việt Nam
14 Phạm Phú Hòa Cử nhân Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Đà Nẵng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
15 Lâm Thanh Hoàng Cử nhân Cộng Đồng BIM Việt Nam
16 Đỗ Trọng Hùng Kỹ  sư Công ty CP Acitt Sài Gòn – Phó Giám đốc
17 Phạm Văn Hoàn Viện Tin học Xây dựng – Viện phó
18 Trần Quang Huy Công ty ForBIM – Giám đốc
19 Nguyễn Huy Khanh TS Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC)
20 Phạm Hoàng Kiên PGS.TS Bộ môn Tự động hóa thiết kế Cầu đường – Đại học GTVT Hà Nội – Tổ trưởng Bộ môn
21 Nguyễn Quỳnh Liên Công ty TNHH công nghệ cao AT – Giám đốc
22 Lê Văn Mạnh TS Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải – Phó trưởng Bộ môn Tin học công trình
23 Lê Thế Nam Hội Tin học xây dựng Việt nam – Trưởng ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2016-2022
24 Nguyễn Ngọc Quang Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng – Giám đốc
25 Nguyễn Quyền Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hà Nội – Phó Giám đốc
26 Nguyễn Thanh Sơn Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hà Nội
27 Phạm Thành Công ty TNHH tư vấn và ứng dụng công nghệ BIM Việt Nam – Giám đốc
28 Phạm Quốc Toàn Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng – Viện trưởng
29 Tô Nam Toàn Vụ KHCN – Tổng cục đường bộ Việt Nam – Vụ trưởng
30 Võ Thanh Tùng Ths UV BCH Tổng hội Xây dựng Việt nam; Chủ tịch Hội Tin học Xây dựng Việt nam nhiệm kỳ 2016-2022