image003-2
Tóm tắt: Dưới đây là một phần của của chương trình nghiên cứu có tên “ Lộ trình chuyển đổi số cho Kiến Trúc Sư và Kỹ Sư” mà các tác giả đang dẫn dắt các thành viên của câu lạc bộ AGO-19650 thực hiện. Từ...
an-sinh5
Chi phí áp dụng BIM được tính trong chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD...
th
Đây là một phần nội dung trong Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân. Theo đó, để hoàn chỉnh...
Capture
Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp bao gồm 03 Chỉ số: (1) Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn; (3)...
ta-ngoc-binh
Viện Kinh tế xây dựng đã triển khai nghiên cứu về BIM từ năm 2014 với đề tài cấp Bộ về “Nghiên cứu xây dựng lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) nhằm nâng cao hiệu quả thiết kế, xây dựng...

Tin tức

image003-2
ISO 19650: 2018 và lộ trình chuyển đổi số Cho Kiến Trúc Sư và Kỹ Sư
Tóm tắt: Dưới đây là một phần của của chương trình nghiên cứu có tên “ Lộ trình chuyển đổi số cho Kiến Trúc Sư và Kỹ Sư”...
an-sinh5
Chi phí áp dụng BIM sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới
Chi phí áp dụng BIM được tính trong chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021...
th
Sẽ gắn mã số thông tin đến từng công trình xây dựng
Đây là một phần nội dung trong Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng mà Bộ Xây dựng đang...
Capture
BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp bao gồm 03 Chỉ số: (1) Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp...
ta-ngoc-binh
Hiện trạng và lộ trình áp dụng BIM tại Việt Nam
Viện Kinh tế xây dựng đã triển khai nghiên cứu về BIM từ năm 2014 với đề tài cấp Bộ về “Nghiên cứu xây dựng lộ trình áp dụng...

Hoạt động của Hội

Untitled15
Chủ tịch Tổng hội làm việc với Hội Tin học Xây dựng Việt Nam
Sáng 3/3 tại Hà Nội, TS. Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã đến dự và làm việc với Hội Tin học Xây dựng...
Untitled10
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027
Ngày 24/8/2022, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại Hà Nội. Các đại...
Untitled8
Thông báo tổ chức Đại hội Hội Tin học Xây dựng Việt Nam
Đại hội Hội Tin học Xây dựng Việt nam nhiệm kỳ 2022-2027 Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ (theo công văn số 3508/NV-TCPCP ký...
Untitled14
Chủ tịch Tổng Hội xây dựng Việt nam làm việc với Hội Tin học xây dựng
Ngày 19/1/2021, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt nam TS Đặng Việt Dũng, cùng đại diện một số Ban chuyên môn của Tổng Hội đã...
th (3)
Đào tạo BIM
Lớp đào tạo về BIM do Hội Tin học XD Việt nam tổ chức tại Đà Nẵng từ 17-18/4. Tham gia lớp có các cán bộ, chuyên viên các...

Thư viện pháp luật

Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 06/04/2023 của Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xây dựng.
Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 06/04/2023 của Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xây dựng.
Quyết định số 338/QĐ-TTg
Phê duyệt Đề án :" Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp...
Quyết định số 258/QĐ-TTg
Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng
Quyết đinh số 119/QĐ-BXD
Quyết định số 119/QĐ-BXD ngày 28/02/2023 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển...
Quyết định số 348/QĐ-BXD
Quyết định công bố hưỡng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

Hình ảnh

Video

Quảng cáo