Trung tâm tư vấn pháp luật Hà Nội

  1. Tên gọi: TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÀ NỘI
  2. Trụ sở: Tòa nhà Technosoft, ngõ 15/8 Duy Tân, Cầu giấy , Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch: 81 Tuệ Tĩnh ,Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
  4.  Trung tâm tư vấn pháp luật Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị thuộc Hội Tin học xây dựng Việt Nam được thành lập theo quyết định số: 18/2020/QĐ-VITACE ngày 15/09/2020 của Hội Tin học Xây dựng Việt Nam, đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Lãnh đạo Hội, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng và hoạt động trên nguyên tắc tự hạch toán, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.
  5. Giám đốc Trung tâm: Ông Tạ Mạnh Dũng
  6. Phạm vi hoạt động: Trung tâm tư vấn pháp luật được thực hiện tư vấn pháp luật, được cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại điện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật; được thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Trung tâm tư vấn pháp luật được nhận và thực hiện vụ việc trong tất cả các lĩnh vực pháp luật.