Danh sách hội viên

TT Họ và tên Năm sinh Chuyên môn Học hàm học vị Đơn vị công tác hiện nay
1 Nguyễn Thế Anh 1975 Kinh tế xây dựng Ths CEO công ty CP Giá Xây dựng
2 Tạ Ngọc Bình 1985 Xây dựng TS Viện Kinh tế xây dựng
3 Trần Anh Bình 1981 Xây dựng PTS.TS Trường Đại học Xây dựng – Trưởng khoa CNTT
4 Nguyễn Xuân Bình 1979 Luật Cử nhân Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hà Nội
5 Đinh Nho Cảng 1978 Kỹ  sư cầu đường Ths Viện Quản lý đầu tư xây dựng – Trường Đại học xây dựng.
6 Vũ Thành Công 1980 Kỹ sư Công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp ES – Giám đốc
7 Tạ Mạnh Dũng 1965 Luật Cử nhân Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hà Nội – Giám đốc
8 Phạm Quốc Đạt 1974 Xây dựng Ths Công ty CP Tư vấn đầu tư và Chuyển giao Công nghệ Tự động hoá – Giám đốc
9 Phạm Phú Đức 1988 Thiết kế Ths Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Đà Nẵng
10 Trần Hữu Hải 1978 Ngoại ngữ Ths Viện Công nghệ Ứng dụng Spectrum – Viện trưởng
11 Đinh Tấn Hải Khoa Quản lý dự án, ĐH Kiến trúc Hà nội
12 Từ Kim Hải 1987 Xây dựng Ths Cộng Đồng BIM Việt Nam
13 Phạm Phú Hòa 1955 Kỹ sư Cử nhân Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Đà Nẵng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
14 Lâm Thanh Hoàng 1982 CNTT Cử nhân Cộng Đồng BIM Việt Nam
15 Đỗ Trọng Hùng 1984 Xây dựng Kỹ sư Công ty CP Acitt Sài Gòn
16 Đỗ Quốc Hoàng 1982 Cơ Kí kỹ thuật TS Viện Tin học Xây dựng – Viện phó
17 Nguyễn Đức Anh 1987 Luật Cử nhân Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hà Nội
18 Trần Quang Huy 1978 Kiến trúc sư Công ty ForBIM – Giám đốc
19 Nguyễn Huy Khanh 1980 Kỹ sư TS Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC)
20 Phạm Hoàng Kiên 1972 Kỹ sư PGS.TS Bộ môn Tự động hóa thiết kế Cầu đường – Đại học GTVT Hà Nội – Tổ trưởng Bộ môn
21 Nguyễn Quỳnh Liên 1986 Đại học Công ty TNHH công nghệ cao AT – Giám đốc
22 Lê Văn Mạnh 1982 Đại học Tiến sĩ Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải – Khoa Công trình
23 Lê Thế Nam 1976 Đại học Hội Tin học xây dựng Việt nam – Trưởng ban Kiểm tra
24 Nguyễn Ngọc Quang 1974 Đại học Ths Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng – Giám đốc
25 Nguyễn Quyền 1987 Luật Ths Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hà Nội – Phó Giám đốc
26 Nguyễn Thanh Sơn 1982 Luật Cử nhân Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hà Nội
27 Phạm Thành Công ty TNHH tư vấn và ứng dụng công nghệ BIM Việt Nam – Giám đốc
28 Phạm Quốc Toàn 1972 Kinh tế Xây dựng Tiến sĩ Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng – Viện trưởng
29 Tô Nam Toàn 1976 Kỹ sư Ths. Cầu đường; TS. kỹ thuật XD Cục Đường bộ
30 Võ Thanh Tùng 1962 Đại học Ths Chủ tịch Hội Tin học Xây dựng Việt nam
31 Đỗ Đức Nghĩa 1967 Luật Tiến sĩ Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hà Nội
32 Phạm Minh Hằng 2000 Kinh tế Thạc sĩ Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng
33 Ngô Đình Chung 1964 Luật Cử nhân Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hà Nội
34 Lê Minh Tú 2000 Tài chính Cử nhân Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng
35 Bùi Xuân Chung 1972 Kinh tế Tiến sĩ Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng
36 Lương Văn Hà 1973 Điện tử  Kỹ sư Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa
37 Đỗ Việt Lâm 1989 Trắc địa bản đồ  Kỹ sư Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa
38 Nguyễn Dũng 1983 Công nghệ thông tin Công ty ES
39 Bùi Công Bằng 1987 Công nghệ thông tin Công ty AT
40 Dương Anh 1985 Xây dựng Công ty AT
41 Nguyễn Văn Duy 1983 CĐ kinh tế cộng đồng Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa
42 Đinh Phương Anh 1978 Quản trị doanh nghiệp Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa
43 Đỗ Bích Ngọc 1983 Công nghệ thông tin Công ty ES

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *