Tổ chức Hội thảo ” Chuyển đổi số-nền tảng xây dựng đô thị thông minh”

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số đang thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của con người, thay đổi cấu trúc và phương thức vận hành của các tổ chức, thay đổi nội hàm của các khái niệm quen thuộc. Khái niệm đô thị thông minh cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Từ chỗ quan niệm đô thị thông minh như là một tập hợp các sáng kiến ứng dụng CNTT rời rạc trong quy hoạch, quản lý đô thị và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cư dân khái niệm này đã tiến hóa sâu sắc với quan niệm hiện tại coi đô thị thông minh như các hệ thống thực-số với hạ tầng thông tin thống nhất, dùng chung được tích hợp một cách hữu cơ vào hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội của đô thị để trở thành một thực thể thông minh hơn, hiệu quả hơn

Việc xây dựng đô thị thông minh đòi hỏi sự tham gia của nhiều chủ thể và mang tính liên ngành. Hội thảo này là nơi để các nhà xây dựng, quản lý đô thị và các nhà công nghệ trao đổi, thống nhất nhận thức, tạo các mối liên kết hợp tác nhằm mục đích đẩy nhanh việc xây dựng đô thị thông minh ở Việt nam một cách đúng hướng. Các nhà công nghệ sẽ có điều kiện để giới thiệu các giải pháp công nghệ của mình. Ngược lại các nhà quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị sẽ có cơ hội tìm hiểu các công nghệ mới nhất để có thể lựa chọn áp dụng cho đô thị của mình.

Được sự đồng ý của Liên hiệp các Hội KHKT Việt nam, Tổng Hội Xây dựng VN sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo ” Chuyển đổi số-nền tảng xây dựng đô thị thông minh” vào sáng ngày thứ bảy 17/12/2022 tại Hà Nội. Hội thảo sẽ tiến hành trực tiếp tại hội trường và trực tuyến trên nền tảng Zoom. Hội thảo sẽ có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các Hội KHKT VN cũng đại diện các cơ quan quản lý NN của các Bộ, đại diện các Hiệp hội chuyên ngành, các Sở Xây dựng và Hội Xây dựng địa phương, các Chuyên gia trong lĩnh vực Chuyển đổi số, đại diện các Viện nghiên cứu, trường Đại học …

Các Quý vị có nhu cầu theo dõi nội dung của hội thảo có thể đăng ký qua QR Code trong giấy mời và theo dõi online qua đường link Zoom. Các tài liệu của Hội thảo sẽ được chế bản điện tử và gửi đến các thành viên đăng ký tham dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *