Bộ Xây dựng làm việc với Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Ngày 5.8.2022, Bộ Xây dựng có buổi làm việc với Tổng hội Xây dựng Việt Nam về việc đẩy mạnh trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp giữa hai bên.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng cùng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng và các Phó Chủ tịch: Phạm Thế Minh; Nguyễn Văn Liên cùng các thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Đặng Việt Dũng gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị thuộc Bộ đã dành thời gian tiếp và làm việc với Đoàn. Đồng thời, Chủ tịch Đặng Việt Dũng đã thông tin, báo cáo các mặt hoạt động của Tổng hội Xây dựng Việt Nam trong thời gian qua và báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc khóa IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, Tổng hội Xây dựng Việt Nam được thành lập năm 1982, là tổ chức xã hội nghề nghiệp có uy tín và là nơi tập trung nhiều nhà khoa học có chuyên môn sâu và các chuyên gia giàu kinh nghiệm về quản lý đầu tư xây dựng. Trong những năm qua, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của xã hội và của ngành Xây dựng nói riêng. Qua đó, giúp Tổng hội Xây dựng Việt Nam ngày càng uy tín, phát triển.

Thời gian qua, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Xây dựng, các đơn vị thuộc Bộ để trao đổi nhiều nội dung công tác chuyên môn. Trong đó, có việc phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng… góp phần thúc đẩy các mặt hoạt động của Bộ và ngành Xây dựng phát triển.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị những nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, trong đó đề nghị Bộ Xây dựng giới thiệu một đồng chí Thứ trưởng đương nhiệm tham gia Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng hội.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam đề ra nhiệm vụ trọng tâm là kiện toàn tổ chức; đổi mới nội dung và phương thức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng; làm tốt công tác đào tạo và phổ biến kiến thức; đẩy mạnh truyền thông; mở rộng hợp tác quốc tế; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ là xây dựng Tổng hội Xây dựng Việt Nam vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển đất nước nói chung, phát triển ngành Xây dựng nói riêng…

Để hoạt động phối hợp có hiệu quả hơn nữa, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đề xuất với Bộ Xây dựng cho phép Tổng hội Xây dựng Việt Nam chủ trì phối hợp với các Hội, Hiệp hội và Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ rà soát điều chỉnh lại quy chế phối hợp ban hành theo Quyết định 1249 ngày 13.12.2017 giữa Bộ Xây dựng với Tổng hội Xây dựng Việt Nam trên lĩnh vực quản lý Nhà nước sau 5 năm thực hiện.

Bên cạnh đó, Tổng hội Xây dựng Việt Nam mong muốn Bộ trưởng cho phép thực hiện cơ chế phối hợp hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ và các cơ quan chuyên môn của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, cung cấp thông tin hai chiều về hoạt động trong các lĩnh vực phát triển đô thị, chất lượng công trình, khoa học công nghệ, vật liệu xây dựng, nhà ở, nhằm giúp lãnh đạo Bộ Xây dựng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và Tổng hội Xây dựng Việt Nam thực hiện tốt chức năng tư vấn phản biện và giám định xã hội…

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo và các thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã tích cực đóng góp các ý kiến, thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề về chuyên môn đối với lĩnh vực của ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng quản lý như quy hoạch, đô thị…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ Xây dựng làm việc với Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 05/08/2022 18:49

Từ viết tắtXem với cỡ chữ

Ngày 5/8/2022, Bộ Xây dựng có buổi làm việc với Tổng hội Xây dựng Việt Nam về việc đẩy mạnh trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp giữa 2 bên. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng cùng chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, các chuyên gia trong Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, TS. Đặng Việt Dũng đã báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị những nội dung trọng tâm trong công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, trong đó đề nghị Bộ Xây dựng giới thiệu một đồng chí Thứ trưởng đương nhiệm tham gia Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng hội.

Về phương hướng công tác của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, TS. Đặng Việt Dũng cho biết, nhiệm kỳ tới, Tổng hội đề ra nhiệm vụ trọng tâm là kiện toàn tổ chức; đổi mới nội dung và phương thức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tăng cường nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng; làm tốt công tác đào tạo và phổ biến kiến thức; đẩy mạnh truyền thông; mở rộng hợp tác quốc tế; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ là xây dựng Tổng hội Xây dựng Việt Nam vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, phát triển ngành Xây dựng nói riêng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đề xuất nhiều nội dung phối hợp với Bộ Xây dựng, trong đó có việc rà soát lại Quy chế phối hợp giữa 2 bên và đẩy mạnh phối hợp giữa 2 bên trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc

Bày tỏ nhất trí với phương hướng hoạt động của Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Bộ Xây dựng luôn mong muốn tăng cường phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam cũng như các Hội, hiệp hội chuyên ngành để lắng nghe những ý kiến góp ý giúp Bộ Xây dựng thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá Tổng hội Xây dựng Việt Nam là nơi tập trung những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng. Thời gian qua, Tổng hội đã triển khai hiệu quả các hoạt động theo vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển đất nước nói chung. Bên cạnh đó, Tổng hội cũng đã thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với Bộ Xây dựng, góp phần giúp Bộ Xây dựng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo vai trò, chức năng được giao, Bộ Xây dựng hiện đang đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược của Ngành – tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ngành; triển khai, thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển đô thị; phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản đảm bảo phát triển bền vững, trong đó chú trọng phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp và trung bình, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *