Đào tạo BIM

Lớp đào tạo về BIM do Hội Tin học XD Việt nam tổ chức tại Đà Nẵng từ 17-18/4. Tham gia lớp có các cán bộ, chuyên viên các đơn …

Đào tạo BIM Xem thêm