Chủ tịch Tổng hội làm việc với Hội Tin học Xây dựng Việt Nam

Sáng 3/3 tại Hà Nội, TS. Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã đến dự và làm việc với Hội Tin học Xây dựng Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam dự và làm việc với Hội Tin học Xây dựng Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Tin học Xây dựng Việt Nam đã báo cáo đến Chủ tịch Tổng hội về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Theo ThS. Võ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội Tin học Xây dựng Việt Nam: Năm 2022, Hội đã có nhiều hoạt động sôi động cả về công tác chung và công tác nghiên cứu khoa học, phản biện.

Về hoạt động chung: Tháng 8/2022, Hội Tin học Xây dựng Việt Nam đã tiến hành Đại hội đại biểu Toàn Quốc nhiệm kỳ 2022 – 2027, bầu Ban Chấp hành và kiện toàn chức danh lãnh đạo, thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung của Hội. Ngoài ra, Hội cũng đã tham gia tích cực vào hoạt động của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Về công tác nghiên cứu khoa học, phản biện: Năm 2022, Hội Tin học Xây dựng Việt Nam đã tham gia phản biện Đề  án Xây dựng Thành phố thông minh của tỉnh Vĩnh Phúc theo đề nghị của Liên hiệp các Hội KHKT Vĩnh Phúc; Tham gia phản biện cùng Tổng hội Xây dựng Việt Nam về việc góp ý kiến Dự thảo hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững Việt Nam – phiên bản 1 của Bộ Xây dựng; Cùng các hội chuyên ngành tổ chức hội thảo trực tuyến do Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức góp ý về các văn bản pháp quy do Bộ Xây dựng sửa đổi.

TS. Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Chủ tịch Hội Tin học Xây dựng Việt Nam Võ Thanh Tùng chủ trì buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Hội đã tham gia và tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo chuyển đổi số, nền tảng xây dựng đô thị thông minh; Xây dựng Phiếu thu thập thông tin liên quan đến công tác chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh theo yêu cầu của Tổng hội và gửi đến 26 đầu mối là các Sở Xây dựng và Hội xây dựng địa phương. Đặc biệt, Trung tâm Tư vấn Pháp luật của Hội đã đi vào hoạt động ổn định và thực hiện tốt các công tác báo cáo định kỳ theo quy định.

Về kế hoạch hoạt động năm 2023, Hội Tin học Xây dựng Việt Nam xác định sẽ đẩy mạnh các hoạt động của Hội trên cơ sở định hướng hoạt động chung của Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Trong đó, phát triển chuyên môn, tập trung vào các lợi thế như chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, xây dựng thành phố thông minh.

Phát biểu chỉ đạo, TS. Đặng Việt Dũng chúc mừng những thành tựu mà Hội Tin học Xây dựng Việt Nam đã đạt được trong năm qua. Đồng thời người đứng đầu Tổng hội cũng chỉ ra những nhiệm vụ mà Hội Tin học cần tập trung trong thời gian tới.

Cụ thể, Chủ tịch Tổng hội yêu cầu, thời gian tới, Hội Tin học Xây dựng Việt Nam cần tích cực đẩy mạnh các hoạt động chuyển môn, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, đổi mới các hoạt động hơn nữa, nhất là khi thế giới đang từng ngày phát triển về mặt công nghệ…

Tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch Tổng hội, Chủ tịch Hội Tin học Xây dựng Việt Nam Võ Thanh Tùng cùng các thành viên hứa sẽ tích cực hơn nữa trong các hoạt động Tổng hội cũng như đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn. Đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của TS. Đặng Việt Dũng và lãnh đạo Tổng hội.

Hội Tin học Xây dựng Việt Nam là một trong 12 hội Chuyên ngành thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Hội Tin học Xây dựng Việt Nam tập hợp nhiều thành viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ về xây dựng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *