Lãnh đạo Hội Tin học Xây dựng Việt Nam

 

STT Họ và Tên Đơn vị công tác Chức vụ
1 Võ Thanh Tùng Chủ tịch Hội Tin học Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2022, Uỷ viên BCH Tổng Hội Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ VII Chủ tịch Hội

 

2 Phạm Phú Hòa Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Đà Nẵng, nguyên Phó chủ tịch Hội Tin học Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2022 Phó CT Hội
3 Tạ Ngọc Bình Phó TP KTĐTXD – Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng, nguyên Phó chủ tịch Hội Tin học Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2022 Phó CT Hội
4 Phạm Quốc Toàn Viện trưởng – Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng Phó CT Hội kiêm Tổng TK