Danh sách Ban chấp hành Hội THXD Việt nam

 

TT Họ và Tên Cơ quan
1 Nguyễn Thế Anh Viện Kinh tế Xây dựng – Giám đốc TTTT
2 Tạ Ngọc Bình Viện Kinh tế Xây dựng – PTP Phòng KTĐTXD
3 Trần Anh Bình Trường Đại học xây dựng- Trưởng khoa CNTT
4 Đinh Nho Cảng Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quốc tế An Phúc
5 Vũ Thành Công Công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp Hài Hòa
6 Nguyễn Hoàng Hà Công ty cổ phần tin học và tư vấn xây dựng CIC
7 Phạm Phú Đức Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Đà Nẵng
8 Nguyễn Phú Hải Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ Hàng Không (AEC)
9 TS Đinh Tấn Hải Khoa Quản lý dự án, ĐH Kiến trúc Hà nội
10 Từ Kim Hải Cộng Đồng BIM Việt Nam
11 Phạm Phú Hòa Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Đà Nẵng
12 Lâm Thanh Hoàng Cộng Đồng BIM Việt Nam
13 Đỗ Quốc Hoàng Giám đốc trung tâm lập trình SPC thuộc Viện THXD
14 Phạm Văn Hoàn Viện phó Viện Tin học Xây dựng
15 Nguyễn Trung Hồng Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải
16 Phạm Như Huy Giám đốc CDC
17 Nguyễn Huy Khanh Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC)
18 TS. Phạm Hoàng Kiên  Tổ trưởng Bộ môn Tự động hóa thiết kế cầu đường – Đại học giao thông vận tải Hà Nội
19 Lê Nguyên Khương Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
20 Khưu Trọng Luật Công ty Cotecons
21 Lê Văn Mạnh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
22 Lê Thế Nam Công ty TNHH hệ thống thông tin Hài Hòa
23 Phùng Hữu Ninh Trung tâm Thông tin Bộ Giao thông vận tải
24 Nguyễn Ngọc Quang Trung tâm TT Bộ XD
25 Phạm Thành Công ty TNHH tư vấn và ứng dụng công nghệ BIM Việt Nam
26 Tô Nam Toàn Tổng cục đường bộ Việt Nam
27 Võ Thanh Tùng Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa
28 Trần Quang Huy Công ty ForBiM