GIỚI THIỆU HỘI TIN HỌC XÂY DỰNG VIỆT NAM

Hội Tin học Xây dựng Việt nam được thành lập trên cơ sở quyết định số 57/2004-QĐ-BNV ngày 30/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập các Hội chuyên ngành xây dựng là thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt nam

1. Tên hội

Tên Hội được gọi là: Hội Tin học Xây dựng Việt Nam

Tên tiếng anh: Vietnam Information Technology Association in Civil Engineering.

Tên viết tắt: VITACE

 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Tin học Xây dựng Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến, ứng dụng tin học trong lĩnh vực xây dựng và những người quan tâm, đóng góp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tin học trong xây dựng.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, động viên, khuyến khích hội viên nâng cao kiến thức, trao đổi thông tin về các thành tựu khoa học kỹ thuật, kinh tế… trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, phổ biến ứng dụng tin học trong xây dựng góp phần không ngừng phát triển Ngành xây dựng.

3.Vị trí

Trụ sở của Hội đóng tại Hà Nội. Hội có thể có chi nhánh hoặc văn phòng đặt tại các thành phố lớn hoặc các vùng miền của tổ quốc. Việc đặt chi nhánh hay văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài sản và tài chính riêng.

Hội có các ấn phẩm khoa học mang tên Hội.

4. Phạm vi hoạt động của Hội

Hội Tin học Xây dựng Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước tuân theo luật phát của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên tự nguyện của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Phương thức hoạt động của Hội bao gồm: Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, tọa đàm trao đổi ý kiến; Nghiên cứu và hỗ trợ ccs công trình nghiên cứu, thực nghiệm khoa học kỹ thuật, kinh tế xây dựng, tổ chức các cuộc thi sáng tạo trong hội viên và đưa các kết quả vào ứng dụng trong thực tế sản xuất và đời sống; Xuất bản các tạp chí, tập san chuyên ngành định kỳ và tài liệu khoa học kỹ thuật về Tin học xây dựng; Quan hệ với các Hội trong và ngoài nước theo luật định để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ giúp đỡ và không ngừng tạo điều kiện cho tin học xây dựng Việt Nam phát triển.