Quyền lợi hội viên

Gia nhập Hội Tin học Xây dựng Việt Nam là tham gia mạng lưới kết nối cộng đồng doanh nghiệp phần mềm trong lĩnh vực xây dựng trong nước và quốc tế, nâng cao vị thế doanh nghiệp và hưởng những lợi ích thiết thực chỉ có thể được tạo ra nhờ Hội, quyền lợi cụ thể của hội viên bao gồm:

  1. Giao lưu gặp gỡ với các doanh nghiệp phần mềm trong lĩnh vực xây dựng:
  2. Hỗ trợ công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu, khẳng định đẳng cấp doanh nghiệp phần mềm trong lĩnh vực xây dựng.
  3. Được cung cấp thông tin về ngành, cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác trong nước.
  4. Được chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tri thức, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học
  5. Nhiều lợi ích cụ thể khác của hội viên:

–   Được sự chúc mừng, chia sẻ của Hội trong các ngày lễ, tết, kỷ niệm thành lập…

–   Được tham gia bầu cử và ứng cử vào Ban Chấp Hành Hội