Bộ Xây dựng ban hành hai quyết định liên quan giai đoạn thí điểm triển khai BIM

Ngày 11/10/2017, Bộ Xây dựng ban hành hai quyết định liên quan giai đoạn thí điểm triển khai BIM:
– Quyết định số 1056/QĐ-BXD về việc công bố chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm để các cơ quan, tổ chức có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các nội dung theo chuyên đề về BIM.- Quyết định số 1057/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm để các cơ quan, tổ chức có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện.

Để lại lời bình luận

Hòm thư của bạn sẽ được bảo mật.


*