Hội thảo chuyên đề”Ứng dụng mô hình thông tin công trình(BIM) trong hạ tầng kỹ thuật đô thị tại TP Hồ Chí Minh ngày 22.9.2017

Để lại lời bình luận

Hòm thư của bạn sẽ được bảo mật.


*