Hội thảo chuyên đề”Ứng dụng mô hình thông tin công trình(BIM) trong hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Hà Nội ngày 18.4.2017(2)

Để lại lời bình luận

Hòm thư của bạn sẽ được bảo mật.


*