Chương trình tập huấn ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) tại Tp Đà Nẵng.(ngày 17-18/4/2018)

Để lại lời bình luận

Hòm thư của bạn sẽ được bảo mật.


*